Splošna politika zasebnosti in varstva osebnih podatkov Toyota

1. Uvod

Toyota spoštuje vašo zasebnost. Ne glede na to, ali ste s Toyoto v stiku glede izdelkov in/ali storitev znamke Toyota ali Lexus kot kupec, potrošnik, predstavnik splošne javnosti ipd., ste upravičeni do varstva vaših osebnih podatkov: imena, naslova, telefonske številke, e-poštnega naslova, pa tudi drugih podatkov, kot so identifikacijska številka vozila (VIN), geolokacijski podatki itd.


V tej Splošni politiki zasebnosti in varstva osebnih podatkov Toyota (»ta politika«) opisujemo, kako zbiramo vaše osebne podatke in s kakšnim namenom jih zbiramo, kako ravnamo z vašimi osebnimi podatki, s kom jih delimo, kako jih varujemo in kakšne možnosti imate glede svojih osebnih podatkov.


Ta politika se nanaša na obdelavo vaših osebnih podatkov v okviru različnih storitev, orodij, aplikacij, spletnih mest, portalov, (spletnih) promocij, trženjskih akcij, sponzoriranih platform v družbenih mediji itd., ki jih zagotavljamo ali upravljamo mi ali v našem imenu nekdo tretji.


Ta politika vsebuje splošna pravila in pojasnila. Za določene storitve, orodja, aplikacije, spletna mesta, portale, (spletne) promocije, trženjske akcije, sponzorirane platforme v družbenih medijih itd., ki jih ponuja ali upravlja Toyota ali v njenem imenu nekdo tretji, lahko to politiko dopolnjujejo posebna ločena obvestila o zasebnosti. O teh ločenih obvestilih o zasebnosti boste na primeren način obveščeni vsakič, ko bomo zbirali vaše osebne podatke v zgoraj navedenih dejavnostih (na primer prek spletnih mest, portalov, posameznih komunikacijskih storitev, e-novic, opomnikov, raziskav, ponudb, dogodkov itd.).


Ta politika se uporablja za vse vaše osebne podatke, ki jih zbira Toyota ADRIA d.o.o., Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana – Črnuče in/ali AVTO AKTIV INTERMERCATUS d.o.o., Industrijska cesta 9, Kromberk, 5102 Nova Gorica in/ali Toyota Motor Europe NV/SA, Avenue du Bourget / Bourgetlaan 60, 1140 Bruselj, Belgija, skupaj v tej politiki poimenovani kot "Toyota", "mi", "nas" in "naš".


Na koncu te politike boste našli nekatere definicije ključnih pojmov, uporabljenih v tej politiki (na primer osebni podatki, obdelava, upravljavec ...).


2. Kdo je odgovoren za obdelavo vaših osebnih podatkov?

Organizacije, odgovorne za obdelavo vaših osebnih podatkov, smo:


Toyota Adria d.o.o.
Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija


Toyota Motor Europe NV/SA (“TME”) Avenue du Bourget/Bourgetlaan 60, 1140 Bruselj, Belgija


AVTO AKTIV INTERMERCATUS d.o.o.
Industrijska cesta 9, Kromberk, 5102 Nova Gorica, Slovenija


3. Na koga se lahko obrnete v primeru, če imate vprašanja ali zahtevke glede osebnih podatkov? Kontaktna točka za varstvo osebnih podatkov

Vzpostavili smo kontaktno točko za varstvo osebnih podatkov, ki bo obravnavala vaša vprašanja ali zahtevke v zvezi s to politiko ali posebnim ločenim obvestilom o zasebnosti, o vaših osebnih podatkih in njihovo obdelavo.


Za vsa vprašanja, zahteve ali pritožbe v zvezi z uporabo te politike ali za uveljavljanje vaših pravic na podlagi te politike se lahko obrnete na nas preko kontaktne točke za varstvo osebnih podatkov:
- dpcp@toyota.si, in/ali
- Toyota Adria d.o.o., Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana – Črnuče, s pripisom “Kontaktna točka za varstvo osebnih podatkov”.


4. Temeljna načela

Cenimo zaupanje, ki nam ga izkazujete s tem, ko nam zaupate svoje osebne podatke, zato se zavezujemo, da jih bomo vselej obdelovali pošteno, pregledno in varno. Ključna načela, ki jih Toyota pri obdelavi osebnih podatkov upošteva, so naslednja:


• Zakonitost: osebne podatke bomo zbirali na pošten, zakonit in pregleden način.
• Najmanjši obseg osebnih podatkov (minimizacija): zbiranje osebnih podatkov bomo omejili na tiste, ki so primerni in potrebni za dosego namena, zaradi katerega so bili zbrani.
• Omejitev namena: osebne podatke bomo zbirali samo za določene, izrecne in zakonite namene in jih ne bomo obdelovali na način, ki je nezdružljiv s temi nameni.


• Točnost: skrbeli bomo za točnost in ažurnost osebnih podatkov.
• Varnost osebnih podatkov in zaščita: izvajali bomo tehnične in organizacijske ukrepe za zagotovitev ustrezne ravni varnosti in zaščite podatkov, upoštevaje med drugim naravo vaših osebnih podatkov, ki jih je treba zaščititi. Takšni ukrepi predvidevajo preprečevanje vsakršnega nepooblaščenega razkritja ali dostopa, naključnega ali namernega uničenja ali naključne izgube ali spremembe ter drugih nezakonitih oblik obdelave.
• Dostop in popravek: vaše osebne podatke bomo obdelovali ob upoštevanju vaših pravic.


• Omejitev hrambe: vaši osebne podatke bomo hranili na način, ki je skladen z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov, in samo toliko časa, kolikor je potrebno za dosego namenov, za katere so bili zbrani.
• Varstvo pri mednarodnih prenosih: zagotovili bomo, da bodo vaši osebni podatki, če bodo preneseni v države zunaj Evropskega gospodarskega prostora, preneseni zakonito, in da bodo ustrezno zaščiteni.


• Varstvo osebnih podatkov pri posredovanju tretjim osebam: zagotovili bomo, da se posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam in obdelava s strani tretjih oseb izvaja v skladu z veljavno zakonodajo in z ustreznimi pogodbenimi zaščitnimi ukrepi.
• Zakonitost neposrednega trženja in piškotkov: ko vam bomo poslali promocijske materiale ali namestili piškotke v vašo opremo, bomo to izvedli v skladu z veljavno zakonodajo.


5. Obdelava vaših osebnih podatkov: katere podatke zbiramo in na kakšni pravni podlagi

Vedno vam bomo jasno povedali, katere vaše osebne podatke zbiramo. Te informacije vam bomo posredovali z ločenim obvestilom o zasebnosti, ki bo na primer vkljuceno v določene storitve (vključno s komunikacijskimi storitvami), e-novice, opomnike, raziskave, ponudbe, vabila na dogodke itd.


V skladu z zakonodajo o varstvu osebnih podatkov lahko obdelujemo vaše osebne podatke, če:
• ste soglašali z obdelavo za določene namene obdelave (kot so opisani v obvestilu o zasebnosti, ki se nanaša na določeno obdelavo). Vedno imate pravico, da svoje soglasje brez navajanja razloga kadarkoli prekličete; ali
• je obdelava vaših osebnih podatkov potrebna za izpolnitev pogodbe, katere stranka ste; ali


• s takšno obdelavo zasledujemo zakonite interese, npr. Toyota lahko določene osebne podatke obdeluje z namenom preprečevanja zlorab oziroma goljufij, pri uveljavljanju garancij, da preveri vaše zadovoljstvo s svojimi proizvodi in storitvami. O zakonitih interesih vas bomo ustrezno seznanili v obvestilu o zasebnosti, povezanim s to posebno obdelavo; ali
• je to potrebno za izpolnitev naših zakonitih obveznosti, npr. če ste pri nas kupili vozilo, potem moramo obdelovati podatke, ki se nanašajo na vašo identiteto (ime, priimek, naslov, davčna številka ipd.), na kupljeno vozilo (tip, barva, oprema, cena ipd.) ter na okoliščine nakupa (plačilo, kraj in datum prevzema vozila ipd.)).


6. Za katere namene obdelujemo vaše osebne podatke in oblikovanje profilov

Osebne podatke bomo obdelovali le za določene, izrecno potrjene in zakonite namene in jih nikakor ne bomo nadalje obdelovali na način, ki ni združljiv s takšnimi nameni.


Tak namen je lahko izvajanje vašega naročila, izboljšanje vašega obiska na eni od naših spletnih strani ali portalov, izboljšanje naših izdelkov in storitev znamke Toyota ali Lexus na splošno, ponudba storitev ali aplikacij, trženjske aktivnosti itd. Namen obdelave vaših osebnih podatkov bo vsakič jasno opredeljen v posebnem obvestilu o zasebnosti, ki se nanaša na določeno obdelavo. Obvestilo o zasebnosti bo na voljo (dostopno), na primer na spletni strani ali portalu, na prijavnici, v e-novicah itd.


Določene podatke (kot na primer, a ne izključno, model in starost vozila) uporabljamo za ovrednotenje oziroma oceno, kakšna vsebina komunikacije bi bila za vas najbolj zanimiva in koristna. S tem želimo povečati možnost, da vam predstavimo čim bolj relevantna vozila, izdelke ali storitve. S tem namenom posameznike lahko razvrščamo v različne skupine (profile), s katerimi komuniciramo razlicno oziroma prilagojeno (individualizirano).


To pomeni, da različne skupine (profili) posameznikov prejemajo tržna sporočila z različno vsebino, lahko tudi vključno s posebnimi nakupnimi pogoji (npr. popusti ali plačilni pogoji). Pri razvrščanju posameznikov v skupine (profile) lahko spremljamo, beležimo in uporabljamo tudi odziv posameznika na tržna sporočila, npr. odpiranje e-poštnih sporočil, kliki na povezave, čas, ki ga posameznik preživi na določeni povezavi ipd.


7. Skrb za točnost in ažurnost vaših osebnih podatkov

Za nas je pomembno, da imamo o vas vedno točne in ažurne podatke. Prosimo vas, da nas čim prej obvestite o vseh spremembah ali napakah v naših zapisih vaših osebnih podatkov, tako da nas kontaktirate preko kontaktne točke za varstvo osebnih podatkov (glejte poglavje 3 »Na koga se lahko obrnete, če imate vprašanja ali zahtevke?«). Sprejeli bomo razumne ukrepe za to, da se bodo vsi netočni ali neažurni osebni podatki izbrisali ali popravili.


8. Dostop do svojih osebnih podatkov

Imate pravico dostopa do svojih osebnih podatkov, ki jih obdelujemo, in če so vaši osebni podatki netočni ali nepopolni, lahko zahtevate popravek ali izbris osebnih podatkov. Če potrebujete dodatne informacije v zvezi s svojimi pravicami glede zasebnosti ali želite uveljavljati katero od pravic, se obrnite na nas preko kontaktne točke za varstvo osebnih podatkov (glejte poglavje 3 »Na koga se lahko obrnete, če imate vprašanja ali zahtevke?«).


9. Kako dolgo hranimo vaše osebne podatke

Vaše osebne podatke bomo hranili v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu osebnih podatkov.


Vaše osebne podatke bomo hranili samo toliko časa, kolikor je to potrebno za dosego namenov, za katere obdelujemo vaše osebne podatke, ali za obdobje, ki ga določa zakon (npr. 10 let za izdane račune), ali za obdobje, ki je potrebno za izpolnitev pogodbe, vključno z jamčevanji in morebitnimi zahtevki (npr. 5 let od izpolnitve pogodbenih obveznosti ali od preteka jamčevalnih ali garancijskih obveznosti, če iz okoliščin ne izhaja kaj drugega).


Osebne podatke, ki jih obdelujemo na podlagi vaše osebne privolitve, hranimo trajno, do vašega preklica, razen če je že prej dosežen namen, za katerega so bili osebni podatki pridobljeni.


Za informacije o tem, kako dolgo bomo hranili določene osebne podatke, preden jih bomo odstranili iz naših sistemov in podatkovnih baz, se lahko obrnete na nas preko kontaktne točke za varstvo osebnih podatkov (glejte poglavje 3 »Na koga se lahko obrnete, če imate vprašanja ali zahtevke?«).


10. Varstvo vaših osebnih podatkov

Izvajamo tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito vaših osebnih podatkov pred nezakonito ali nepooblaščeno uporabo ali dostopom ter pred nenamerno izgubo ali uničenjem. Navedeni ukrepi se izvajajo glede na našo IT infrastrukturo, upoštevajoč potencialni vpliv na vašo zasebnost in stroške izvajanja ter v skladu s trenutnimi standardi in prakso v panogi.


Vaše osebne podatke bomo zaupali v obdelavo le tistim obdelovalcem (tretjim osebam), ki spoštujejo navedene tehnične in organizacijske ukrepe za zaščito osebnih podatkov.


Zagotavljanje varnosti podatkov pomeni skrb za zaupnost, celovitost in dostopnost vaših osebnih podatkov:
(a) Zaupnost: vaše osebne podatke bomo varovali pred nedovoljenim razkritjem tretjim osebam.
(b) Celovitost: vaše osebne podatke bomo varovali pred spreminjanjem s strani nepooblaščenih tretjih oseb.
(c) Dostopnost: poskrbeli bomo, da bodo do vaših osebnih podatkov lahko dostopale le pooblaščene osebe, kadar bo to potrebno.


Naši varnostni postopki vključujejo: varovanje dostopov, sisteme za backupiranje (varnostno kopiranje), nadzor, revizije in vzdrževanje, upravljanje z varnostnimi incidenti in neprekinjeno poslovanje, itd.


11. Uporaba piškotkov in podobnih tehnologij

Na svojih spletnih straneh uporabljamo piškotke. S tem vam zagotavljamo boljšo izkušnjo, ko brskate po naših spletnih straneh, prav tako pa lahko te spletne strani izboljšamo.


Za več informacij o naši uporabi piškotkov in o tem, kako lahko zavrnete njihovo uporabo, preberite našo politiko piškotkov, ki je dostopna na https://www.toyota.si/#/ajax/%2Fsys%2Fe-privacy%2Fsettings


12. Posredovanje osebnih podatkov

Glede na namen zbiranja vaših osebnih podatkov lahko te podatke posredujemo, razkrijemo ali omogočimo dostop spodnjim kategorijam uporabnikov, ki lahko te podatke obdelujejo le v skladu z nameni. Od njih zahtevamo, da vedno ravnajo v skladu z veljavnimi zakoni, politiko varstva osebnih podatkov ter posvečajo veliko pozornosti zaupnosti vaših osebnih podatkov.


a) Znotraj naše organizacije in v okviru naših blagovnih/storitvenih znamk:
• Pooblaščeni uslužbenci;
• Naše podružnice in odvisne družbe;
• Člani mreže naših pooblaščenih prodajalcev in pooblaščenih serviserjev, ki ste jih označili kot izbrane ali ki se nahajajo blizu vas (glede na vašo poštno številko in naslov) ali s katerimi ste v stiku;


b) Poslovni partnerji:
• Oglaševalske, marketinške in promocijske agencije: da nam pomagajo pri izvedbi in analizi učinkovitosti naših oglaševalskih kampanj in promocij (npr. MailChimp, Google- samo identifikacijski podatek o piškotku/cookie za namene remarketinga, e-poštni naslov za prikazovanje oglasov v programu Google AdWords, identifikacijski podatek o piškotku/cookie za namene analiz v programu Google Analytics; Facebook - samo identifikacijski podatek o piškotku/cookie za namene remarketinga, e-poštni naslov za prikazovanje oglasov v programu Facebook Custom Audiences);


• ponudniki storitev Toyoti: podjetja, ki opravljajo storitve za Toyoto ali v imenu Toyote (na primer zunanji ponudniki storitev, povezanih z IT, racunovodski servisi, odvetniške pisarne ipd.)


c) Ostale tretje osebe, v povezavi z naslednjimi postopki:
• kadar to zahteva zakon ali je na podlagi zakona potrebno za zašcito Toyote:
- skladnost z zakoni, zahteve organov, sodne odredbe, pravni postopki, obveznosti, povezane s porocanjem in vlaganjem informacij organom itd.;


- preverjanje ali uveljavljanje skladnosti s politikami in sporazumi Toyote;
- zašcita pravic, lastnine ali varnosti Toyote in/ali njenih strank;
• v zvezi s korporativnimi transakcijami: v okviru prenosa ali odprodaje celotnega ali dela svojega posla ali drugače v povezavi z združitvami, konsolidacijami, spremembami nadzora, reorganizacijami ali likvidacijo celotnega ali dela Toyotinega poslovanja.


Upoštevajte, da lahko prejemniki, našteti pod točkama b) in c), zlasti ponudniki storitev, ki vam lahko ponujajo izdelke in storitve prek storitev Toyota ali aplikacij ali preko svojih lastnih kanalov, od vas ločeno pridobivajo osebne podatke. V takem primeru so ti uporabniki izključno odgovorni za nadzor nad temi osebnimi podatki in je vaš odnos s temi uporabniki podvržen njihovim lastnim pogojem.


13. Razmerje z našimi pooblaščenimi prodajalci in serviserji

Ločeno razmerje s trgovci in serviserji


Če kupite avto ali drug izdelek ali storitev, ki ni izdelek ali storitev blagovne znamke Toyota ali Lexus, od AVTO AKTIV INTERMERCATUS d.o.o. ali če jim v zvezi s tem posredujete svoje osebne podatke, se med vami in tem pooblaščenim prodajalcem ali serviserjem vzpostavi ločeno razmerje. V tem primeru so AVTO AKTIV INTERMERCATUS d.o.o. upravljavci vaših osebnih podatkov. Za vsa vprašanja ali zahtevke glede uporabe vaših osebnih podatkov, zbranih za ta namen s strani AVTO AKTIV INTERMERCATUS d.o.o., se obrnite neposredno nanje.


Skupno upravljanje z osebnimi podatki


Če kupite avto ali drug izdelek ali storitev blagovne znamke Toyota ali Lexus od AVTO AKTIV INTERMERCATUS d.o.o., ali če jim v zvezi s tem posredujete svoje osebne podatke, so AVTO AKTIV INTERMERCATUS d.o.o. soupravljavci vaših osebnih podatkov skupaj z nami.


Kako ugotovite, kdo je glede izdelkov in storitev blagovne znamke Toyota ali Lexus vaš izbrani Toyotin pooblaščeni prodajalec ali serviser? Izbrani pooblaščeni prodajalec ali serviser je (1) pooblaščeni trgovec ali serviser, ki ste ga lahko kot takega izbrali v stiku z nami (npr. v nastavitvah racuna MyToyota ali MyLexus (in ki ga lahko kadarkoli spremenite)) ali (2), ce tega niste izbrali, vam bomo takega pooblaščenega prodajalca ali serviserja lahko dolocili mi, na podlagi lokacije (t.j. najbližji pooblaščeni trgovec ali serviser glede na vašo poštno številko in naslov bivanja ) ali glede na vaše pretekle stike z našo poslovno mrežo.


Ker so AVTO AKTIV INTERMERCATUS d.o.o. upravljavci vaših osebnih podatkov skupaj z nami, se lahko za vsa vprašanja ali zahtevke glede uporabe vaših osebnih podatkov s strani AVTO AKTIV INTERMERCATUS d.o.o. v povezavi z izdelki ali storitvami blagovne znamke Toyota ali Lexus obrnete tako nanje kot tudi na nas (preko kontaktne točke za varstvo podatkov).


14. Uporaba družbenih medijev

Če se v Toyotinih orodjih (spletna stran, portal, ...) prijavite iz družbenih medijev (na primer s pomočjo vašega Facebook računa), bo Toyota zabeležila vaše osebne podatke, dostopne na teh družbenih medijih, in vaša uporaba teh medijev pomeni, da izrecno soglašate s posredovanjem svojih osebnih podatkov, ki jih je Toyota zabeležila s pomočjo svojega orodja.


Toyota včasih vzpodbuja objavo (osebnih) podatkov preko družbenih medijev, kot sta Twitter in Facebook. Ti družbeni mediji imajo lastne pogoje uporabe, ki jih morate upoštevati pri njihovi uporabi. Opozarjamo vas, da ima lahko objava v družbenih medijih določene posledice za vašo zasebnost ali zasebnost oseb, katerih osebne podatke delite, kot je na primer dejstvo, da objave ni mogoče takoj umakniti. Za svoje objave na takšnih družbenih omrežjih ste odgovorni sami in Toyota zanje ne prevzema nobene odgovornosti.


15. Prenosi izven evropskega gospodarskega prostora

Vaši osebni podatki se lahko prenesejo uporabnikom, ki so lahko zunaj Evropskega gospodarskega prostora (EGP) in jih lahko mi in ti uporabniki obdelujemo izven EGP. Pri prenosu osebnih podatkov v države zunaj EGP, ki na splošno ne zagotavljajo enake ravni varstva podatkov kot v EGP, bo Toyota izvedla ustrezne posebne ukrepe za zagotovitev ustrezne ravni varstva vaših osebnih podatkov. Ti ukrepi lahko na primer vsebujejo dogovore z uporabniki o uporabi zavezujočih poslovnih pravil, ki zagotavljajo ustrezno raven varstva podatkov.


Vedno vas bomo jasno obvestili, če se bodo vaši osebni podatki prenesli izven EGP, z ločenim obvestilom o zasebnosti, ki bo na primer vključeno v določene storitve (vkljucno s komunikacijskimi storitvami), e-novice, opomnike, raziskave, ponudbe, vabila za dogodke itd.


16. Vaše možnosti in pravice

Z vami želimo biti čim bolj odkriti, zato da se lahko smiselno odločite o tem, kako naj uporabljamo vaše osebne podatke.


• Vaše izbire glede načina kontaktiranja


Na voljo so vam številne izbire glede načina, na katerega želite, da vas kontaktiramo oz. preko katerega kanala (na primer e-pošte, pošte, družbenih medijev, telefona ...) in za kakšen namen. Te boste lahko izbrali s prilagajanjem nastavitev zasebnosti na ustrezni napravi ali s posodobitvijo uporabniškega profila ali računa ali s sledenjem navodilom za odjavo, navedenim v sporočilu.


Če ste potrdili prejemanje vsebin, ne da bi posebej izbrali način oz. kanal kontaktiranja, boste prejemali naša promocijska in druga sporočila, na način, ki je običajen glede na publikacijo, vse v okviru dopustnih zakonskih okvirjev.


• Vaši osebni podatki
Vedno nas lahko kontaktirate preko kontaktne točke za varstvo osebnih podatkov (glejte poglavje 3 »Na koga se lahko obrnete, če imate vprašanja ali zahtevke?«), če želite izvedeti, katere vaše osebne podatke obdelujemo in od kod izvirajo ti podatki. Pod določenimi pogoji imate pravico prejeti svoje osebne podatke, ki ste nam jih posredovali, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki in pravico, da se ti podatki prenesejo katerikoli tretji osebi po vaši izbiri.


• Popravki
Če v osebnih podatkih ugotovite kakšno napako ali če se vam zdijo nepopolni ali netočni, lahko od nas zahtevate, da jih popravimo ali dopolnimo.


• Omejitev obdelave
Pravico imate zahtevati omejitev obdelave svojih osebnih podatkov (na primer, medtem ko se preverja točnost vaših osebnih podatkov).


• Vaši ugovori
Prav tako lahko ugovarjate obdelavi vaših osebnih podatkov za namene neposrednega trženja (če želite, nam lahko tudi sporočite, preko katerega kanala in kako pogosto želite, da vas kontaktiramo), ali temu, da vaše osebne podatke posredujemo tretjim osebam za ta namen.


Privolitev je možno preklicati s pisno izjavo oziroma sporočilom, ki nam ga pošljete po e-pošti na dpcp@toyota.si ali na drug način, objavljen na www.toyota-acosmos.si. Preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov za vas nima nobenih negativnih posledic ali sankcij, in je popolnoma prostovoljen. Vendar pa je možno, da vam Toyota po preklicu privolitve za obdelavo osebnih podatkov morda ne bo mogla nuditi posamezne ali vec svojih storitev, ki jih brez osebnih podatkov ni mogoce nuditi (npr. testne vožnje ali prilagojenega (individualiziranega) komuniciranja).


Poleg tega lahko od nas zahtevate, da vse vaše osebne podatke izbrišemo (razen v nekaterih primerih, na primer ko osebne podatke potrebujemo za dokazovanje transakcije ali če to zahteva zakon).


Pravico imate vložiti pritožbo zoper nas pri nadzornem organu.
Kar zadeva TME (kot upravljavca), je pristojen nadzorni organ belgijski nadzorni organ za varstvo podatkov (www.dataprotectionauthority.be, dpcp@toyota.si ).
Kar zadeva TAD (kot upravljavca), je pristojen nadzorni organ Informacijski pooblaščenec (www.ip-rs.si, gp.ip@ip-rs.si).

17. Pravne informacije

Določbe te politike dopolnjujejo in ne razveljavljajo določb zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. V primeru neskladja med določbami te politike in določbami zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov veljajo določbe zakonodaje.


Toyota lahko kadarkoli spremeni to politiko. V tem primeru vas bomo na to opozorili in vas pozvali, da ponovno preberete najnovejšo različico. To politiko lahko preverjate na www.toyota-acosmos.si in se tako seznanite s spremembami.


18. Definicije

V tej politiki imajo izrazi v odebeljeni pisavi pomen, kot je naveden v tej točki 18:
(a) Upravljavec pomeni organizacijo, ki določa namene in sredstva obdelave vaših osebnih podatkov.


(b) Razen kolikor je izrecno določeno drugače, so upravljavci Toyota Adria d.o.o. (Brnčičeva ulica 51, 1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija), AVTO AKTIV INTERMERCATUS d.o.o., Industrijska cesta 9, Kromberk, 5102 Nova Gorica in Toyota Motor Europe NV / SA (Avenue du Bourget 60, 1140 Bruselj, Belgija). Dodatne informacije vam lahko zagotovimo z ločenim obvestilom o zasebnosti, ki bo na primer vkljuceno v določene storitve (vključno s komunikacijskimi storitvami), e-novice, opomnike, raziskave, ponudbe, vabila za dogodke itd.


(c) Obdelovalec pomeni osebo ali organizacijo, ki obdeluje osebne podatke v imenu upravljavca.


(d) Kontaktna točka za varstvo podatkov pomeni kontaktno točko (tj. osebo, ki jo je imenovala Toyota), preko katere lahko na upravljavca naslovite svoja vprašanja ali zahtevke glede te politike in / ali (obdelave) vaših osebnih podatkov in ki bodo obravnavala taka vprašanja in zahtevke. Če vas ne obvestimo drugače, lahko kontaktno točko za varstvo osebnih podatkov dosežete, kot je opisano v poglavju 3 (»Na koga se lahko obrnete, če imate vprašanja ali zahtevke?«).


(e) EGP pomeni Evropski gospodarski prostor (= Države članice Evropske unije ter Islandija, Norveška in Lihtenštajn).


(f) Osebni podatki so katerikoli podatki, ki se nanašajo neposredno na vas ali na podlagi katerih vas je mogoce določiti, kot na primer vaše ime, telefonska številka, e-poštni naslov, identifikacijska številka vozila (VIN), geolokacija, itd.
(g) Obdelava pomeni zbiranje, dostopanje in vse druge oblike uporabe vaših osebnih podatkov.